August 18th, 2013
Habang maulan kahapon sa taas ng bundok :)) #mountainpeak

Habang maulan kahapon sa taas ng bundok :)) #mountainpeak